Behandel Informatie

Patiënten Behandel Informatie Folder

Orofaciaal Fysiotherapie van der Stegen heet u welkom. Met deze folder willen wij u op de hoogte brengen van en aantal zaken die voor u en ons van belang zijn om tot een goede samenwerking te komen.

Ons Motto is: “Samen dat Werkt” dit geld niet alleen voor onze relatie wat betreft  de behandeling van uw gezondheidsprobleem maar ook voor een aantal zakelijke en administratieve aspecten.

  1. Huisvesting

Orofaciaal fysiotherapie van der Stegen is als praktijk werkzaam binnen andere centra om die reden vragen wij u om als gast om te gaan met de ruimtes zoals wachtkamer en toilet die ons ter beschikking zijn gesteld.

  1. Privacy

Als praktijk is de privacy van uw persoons gegevens een groot goed. Om dit zo optimaal mogelijk te laten zijn hebben wij ons privacy beleid laten toetsen door de Stichting AVG. Zij hebben aan ons een verklaring afgegeven dat wij alle stappen ondernomen hebben om te voldoen aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Op onze website orofaciaalfysiotherapie.com kunt u ons privacy statement na lezen en de AVG verklaring vinden.

  1. Kwaliteit monitoring

Kwaliteit leveren in en om de behandeling is voor ons heel belangrijk en vooral ook wat u als klant van ons daarvan vindt. Wij willen weten hoe u ons handelen ervaren hebt en daarom laten wij dat monitoren door een externe partij, mml Qualiview. Door Qualiview wordt u per e-mail met een vragenlijst benaderd om aan te geven hoe u ons handelen hebt ervaren. Wij stellen het zeer op prijs als u daaraan wilt mee werken. Als u dat niet wilt kunt u dat aan geven en zorgen wij dat u geen vragenlijst krijgt op gestuurt. Op onze website vind u ook de Widget van Qualiview als teken van deelname aan hun kwaliteitsmonitoring.

  1. Hygiëne

Wij doen er alles aan om de ons ter beschikking gestelde behandelruimte zo hygiënisch mogelijk te houden. We gebruiken dagelijks schone behandelbank overtrekken, badlakens en handdoeken enz. Ons verzoek aan u is om uw eigen lichamelijke verzorging zo optimaal mogelijk te houden zodat wij daarmee gezamenlijk de hygiëne in de behandelsetting op peil houden.

  1. Afspraken beleid.

Ik reserveer voor iedere behandeling een half uur in mijn agenda, behalve de eerste keer want dan trek ik een uur uit. Het kan altijd gebeuren dat u verhinderd bent op de afgesproken tijd. U kunt extra kosten voorkomen door 24 uur van te voren u af te melden door en mailtje te sturen of door mij te bellen op 0653580857. Als ik niet opneem spreek dan in op mijn voicemail.

  1. Uw Emailadres.

Als u uw email adres aan mij ter beschikking stelt dan kan ik dat gebruiken om u vragenlijsten op te sturen. Deze ingevulde lijsten versnellen de intake bij het eerste bezoek. Daarnaast kan ik als u ermee akkoord gaat via de mail onze behandel afspraken bevestigen en u 48 uur van te voren een herinnering sturen.

7. Behandel overeenkomst

Zodra u ben Orofaciaal fysiotherapie van der Stegen onder behandeling komt is er sprake van een behandelovereenkomst tussen u als patient en uw behandelaar de fysiotherapeut. In de Modelovereenkomst Fysiotherapeut Patient van het KNGF zijn de relevante bepalingen daarover vast gelegd.