Globusgevoel

Globusgevoel

Het brok- of Globus gevoel is meestal gelokaliseerd in het strottenhoofd. Het Globus- of brokgevoel ontstaat vaak in een periode van veel stress, spanningen en bij onverwerkte emoties.  De angst voor een ernstige ziekte zal het Globus gevoel vaak versterken.

De spanning die bij het Globus gevoel optreden kan ook leiden tot toename van de spierspanning in de hals en nekspieren. Deze toegenomen spierspanning veroorzaakt weer verminderde beweeglijkheid in hals en nek en dat kan weer extra druk geven op de hals en nek zenuwen waardoor de klacht zich zelf in stand gaat houden.

De Orofaciaal Fysiotherapeut kan vaststellen of er sprake is van spierspanning en vermindering van de beweeglijkheid van hals en nek. Als dit zo is dan zal de behandeling gericht zijn op afname van de spierspanning en verbetering van de beweeglijkheid. Op deze wijze neemt de spanning of stress af en zal dit een bijdrage leveren aan het afnemen van het Globus gevoel.