Verzekeraars

Met alle verzekeraars zijn en worden jaarlijks behandelovereenkomsten gesloten zodat u uw behandelingen vanuit de basis of aanvullende verzekering betaald krijgt. U krijgt uit de aanvullende verzekering alleen die behandelingen vergoedt waarvoor u zich per jaar verzekerd hebt en voor zover u deze niet al in de loop van het kalenderjaar bij een collega verbruikt hebt.

Uw eigen polisvoorwaarden nakijken is altijd aan te bevelen om verrassingen te voorkomen