Verzekeraars

Met alle verzekeraars zijn en worden jaarlijks behandelovereenkomsten gesloten zodat u uw behandelingen vanuit de basis of aanvullende verzekering betaald krijgt. U krijgt uit de aanvullende verzekering alleen die behandelingen vergoedt waarvoor u zich per jaar verzekerd hebt en voor zover u deze niet al in de loop van het kalenderjaar bij een collega verbruikt hebt.

Uw eigen polisvoorwaarden nakijken is altijd aan te bevelen om verrassingen te voorkomen.

Voor uitgebreid informatie over alle vergoedingen voor fysiotherapie kunt u het beste kijken op: https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie